Оголошення: Перездати колоквіум дозволяється всім студентам, котрі мають оцінку 14 балів і нижче. Перездача колоквіуму може відбутися на будь-якій з консультацій. Перед перездачею студенту буде задане коротке усне питання, на яке треба дати коротку й швидку (в межах одної хвилини) відповідь (говорити обов'язово; паралельно з говорінням можна писати по дошці). Приклади питань "Означення границі послідовності"; "Означення границі функції за Коші"; "Означення функції" і т.п. Максимальна оцінка, на яку можна перездати колоквіум -- 15.