Практичні заняття

 1. «Ймовірнісний експеримент, простір елементарних подій. Класичне означення ймовірності. Обчислення ймовірностей подій за класичним означенням без використання комбінаторики (через повний опис простору елементарних подій)» - Переглянути
 2. «Класичне 'означення' ймовірності. Обчислення ймовірностей подій за класичним означенням (з використанням елементів комбінаторики - перестановки без повторень, розміщення без повторень, сполучення без повторень)»- Переглянути
 3. «Класичне означення ймовірності. Обчислення ймовірностей подій за класичним означенням (з використанням елементів комбінаторики - перестановки з повтореннями, розміщення з повтореннями, сполучення з повтореннями)»- Переглянути
  Оголошення: Консультація з 4МФІ відбуватиметься кожний понеділок на третій парі. Консультація з 4МЕІ відбуватиметься у понеділок (тільки за знаменником) на п'ятій парі.
 4. «Геометричне 'означення' (явно геометричні задачі, текстові задачі, задача Бюффона).»- Переглянути
 5. «Аксіоматичне означення ймовірності»- Переглянути
 6. «Формули умовної ймовірності, повної ймовірності, Байєса. Залежність та незалежність подій.»- Переглянути
  Оголошення: У занятті №6 остання задача (відмінників та двієчників) неповна. Розв'яжіть її за умови, що у групі 5 відмінників та 5 двієчників.
 7. «Незалежні повторні випробування. Схема Бернуллі.»- Переглянути
 8. «Теорема Пуассона. Локальна теорема Муавра-Лапласа.»- Переглянути
 9. «Інтегральна теорема Муавра-Лапласа та її застосування.»- Переглянути
  Оголошення: У задачі 3.3. була помилка: не вказана кількість студентів. Щоб переглянути задачу без помилки, перегляньте виправлений файл
  Оголошення: На парі, яка буде наступною після практичного заняття №9, відбудеться контрольна робота з теорії ймовірностей. Відповідь на питання "що буде на контрольній роботі" з`явиться на цьому сайті не пізніше вечора неділі (13 жовтня).
 10. Контрольна робота №1 (матеріали для підготовки) - Переглянути
  Оголошення: Контрольну можна переписувати довільну кількість разів на будь-якій консультації в семестрі. Можуть переписувати контрольну всі, в кого оцінка дорівнює 5 або меншій кількості балів. Якщо ви вже зробили декілька спроб, то зараховується оцінка за найкращу з цих спроб. Прохання тим, хто приходить переписувати контрольну, мати з собою роздрукований варіант 3.
  Оголошення:
  1) На сайті (в розділі «додатково») з'явилися завдання до розрахункової роботи.
  2) Планування роботи на семестр трохи змінилося. Ви можете побачити нове планування у файлі з оцінками.
 11. «Випадкові величини та їх функції розподілу»- Переглянути
 12. «Дискретні випадкові величини»- Переглянути
 13. «Випадкові вектори. Незалежність в.в.»- Переглянути
  Оголошення:
  У середу, 06.11.2013, пари у 4МФІ не буде. Про це попросила Віка Кречко, щоб студенти змогли подивитися дебют. Цю пару 4МФІ відпрацює у понеділок, 11.11.2013, на 6-й парі.
 14. «Числові характеристики дискретних випадкових величин»- Переглянути http://ru.wikipedia.org/wiki/Биномиальное_распределение - тут можна побачити дисперсію для біноміального розподілу. Ця інформація допоможе вам розв'язати задачу 2.5
 15. «Числові характеристики неперервних випадкових величин»- Переглянути
 16. «Числові характеристики дискретних випадкових величин»- Переглянути
 17. «Нормальний закон розподілу та його застосування»- Переглянути
 18. «Числові характеристики двовимірних в.в.»- Переглянути
 19. «Випадкові процеси з дискретним часом. Ланцюги Маркова»- Переглянути
 20. «Посилений закон великих чисел, його застосування в теорії чисел.»- Переглянути
 21. «Статистика: Вибіркова та генеральна сукупності. Полігон та гістограма.»- Переглянути
 22. Контрольна робота №2 (матеріали для підготовки) - Переглянути

Оцінки

Увага! Врахуйте, що в оцінках за семестр не у всіх враховані оцінки за колоквіум!

Додатково