Конспекти пар:

 1. 'Ознаки збіжності числових рядів (повторення)' Переглянути
 2. 'Функціональні ряди' Переглянути
  Оголошення: Консультація з 2МФІ та 2МІА відбуватиметься у четвер на 6-й парі. Якщо є кращі варіанти - пропонуйте тут в коментарях або ВКонтакті.
 3. 'Степеневі ряди. Знаходження радіуса, інтервала та області збіжності. Почленне диференціювання та інтегрування степеневих рядів.' Переглянути
 4. 'Розклад елементарних функцій в ряди Тейлора (з вказанням області збіжності).' Переглянути
  Оголошення: Якщо в домашньому завданні є номери, які розв'язані в книжці, то їх все одно треба переписати в зошит. Я даю ці номери для того, щоб ви розібрали їх розв'язання. І я не вірю, що ви якісно розберете розв'язання, не переписавши його.
 5. «Застосування степеневих рядів» - Переглянути
  Оголошення: На парі, яка буде наступною після практичного заняття №8, відбудеться контрольна робота. Відповідь на питання "що буде на контрольній роботі" з`явиться на цьому сайті не пізніше вечора неділі (13 жовтня).
 6. «Розклад функцій в тригонометричний ряд Фур'є» - Переглянути
 7. «Нерівність Бесселя та рівність Парсеваля. Застосування рядів Фур'є до обчислення сум числових рядів» - Переглянути
 8. «Потужність множини. Зчисленні множини та їх властивості» - Переглянути
 9. Контрольна робота №1. - (Переглянути матеріали для підготовки)
  Оголошення: Контрольну можна переписувати довільну кількість разів у четвер на консультації (мова йде про довільний четвер до кінця семестру). Можуть переписувати контрольну всі, в кого оцінка дорівнює 5 або меншій кількості балів. Якщо ви вже зробили декілька спроб, то зараховується оцінка за найкращу з цих спроб.
 10. «Континуальні множини та їх властивості» - Переглянути
 11. «Гіперконтинуальні множини» - Переглянути
  Оголошення: На наступний гурток є можливість зробити доповідь. Хто хоче виступити на гуртку - пишіть Олександру Васильовичу. Тема доповіді - «Доведення теорем існування за допомогою методу потужностей».
 12. «Функція багатьох змінних. Обчислення значень та побудова графіка.» - Переглянути
 13. «Основні поняття та типи множин у евклідовому просторі (точка, куля, сфера, паралелепіпед, куб, внутрішня точка, зовнішня точка, межова точка, гранична точка, замкнена множина, відкрита множина, обмежена множина, неперервна крива, пря-ма, ламана, діаметр множини).» - Переглянути
 14. «Границя та неперервність функції багатьох змінних (у тому числі границя послідовності)» - Переглянути
 15. «Частинні похідні та їхній геометричний зміст.» - Переглянути
 16. «Диференціал функції багатьох змінних.» - Переглянути
 17. «Складена функція. Неявна функція.» - Переглянути
 18. «Похідна за напрямом, градієнт. Їх геометричний зміст.» - Переглянути
 19. «Частинні похідні вищих порядків. Мішані похідні. Диференціали вищих порядків.» - Переглянути
  Оголошення для 21МФІ: РГР потрібно здати в той же день, коли у вас відбудеться пара №20.
 20. «Формула Тейлора» - Переглянути
 21. «Екстремум функції багатьох змінних» - Переглянути
 22. Контрольна робота №2. - (Переглянути матеріали для підготовки)
Оголошення: У зв'язку з тим, що я не встигаю провести практичні заняття з теми "Дослідження функцій на екстремум", я дозволяю не виконувати останнє завдання в РГР. Термін здачі РГР не переноситься.

Оцінки

Оцінки 2МІА групи
Оцінки 2МFI групи

Додатково